A Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület céljai

Tags:

A Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület (MKE) célja, hogy elősegítse a magyar közgazdasági kutatásokat és a kutatási eredmények megvitatását. Az elméleti és alkalmazott közgazdasági témák szakmai vitája során törekszik a  korszerű közgazdaságtudomány szemléletének és értékeinek közvetítésére, a gondolatok és érvek szabad kifejtésére.
Főbb tevékenységei közé tartozik, hogy

  • éves rendszerességgel, a kutatók széles körének részvételével tudományos konferenciát szervez: az előadók itt bemutathatják értékes új eredményeiket, s rendszeres lehetőség nyílik a szakmai és személyes kapcsolatok kiépítésére, ápolására is.
  • olyan honlapot üzemeltet, amely hasznos információkkal segíti a magyar közgazdászokat, és megkönnyíti a kommunikációt a mindennapokban is.
  • elektronikus hírlevélben tájékoztatja tagjait a várható előadásokról, szemináriumokról, tudományos konferenciákról és kiadványokról, valamint álláslehetőségekről.

 
Az Egyesület külön gondot fordít arra, hogy a fiatal kutatóknak teret adjon eredményeik bemutatására és megvitatására. További célja, hogy az Egyesület segítsé­gével a külföldön tanuló és dolgozó magyar közgazdászok szakmai kapcsolatot tartsanak hazai kollégáikkal, ahazai kutatók pedig ösztönzést és támogatást kapjanak ahhoz, hogy nemzetközi mércével mérve is értékes eredményeket érjenek el.
Belépés az egyesületbe: bárki tag lehet, aki írásos jelentkezésében elfogadja az Egyesület alapszabályát és az éves tagdíjat befizeti. Az éves tagdíj 10.000 Ft (diákoknak 5,000) Ft. A belépésről itt található további információ.

A webhelyet a Drupal - egy nyílt tartalomkezelő rendszer - működteti